Voetscreening

Voetscreening is van groot belang om vroegtijdig te ontdekken of er een risico bestaat op het ontstaan van een wond aan de voet met name bij mensen met diabetes of reuma. Het risico van het ontstaan is bij deze groepen groter en de genezing verloopt moeizamer.

  • Er worden 4 blauwdrukken gemaakt van uw voeten. Hiermee kunnen we de eventuele overdruk zien en uw voettype bepalen.
  • Het oppervlakkige gevoel wordt getest d.m.v. een monofilament. De voetzool wordt op verschillende plaatsen getest.
  • Het diepte gevoel wordt gemeten d.m.v. een stemvork op verschillende plaatsen op uw enkel en voet.
  • Pulsaties van de slagader achter de enkel (arteria tibialis posterior) en op de voetrug (arteria dorsalis pedis) worden gemeten.
  • De temperatuur van uw onderbenen en voeten wordt gemeten.
  • Schoeninspectie, uw schoenen worden bekeken op oneffenheden, de juiste maat, slijtage etc.
  • Sokken worden bekeken op materiaal en naden die kunnen gaan irriteren op de huid.

De screening wordt met u doorgenomen en de daaruit voortkomende adviezen besproken. Bij eventuele risico’s zal, in overleg met u, een verwijzing worden gestuurd naar uw huisarts of praktijk ondersteuner huisartsenzorg (POH). De voetscreening in een medisch pedicure praktijk wordt niet altijd door uw zorgverzekeraar vergoed.

Een voetscreening wordt bij diabetici sowieso minimaal 1x per jaar afgenomen in de huisartsenpraktijk of door een diabetesverpleegkundige of aangewezen podotherapeut, om zo uw Simm’s classificatie en zorgprofiel vast te stellen.
Bij reuma wordt geadviseerd om 1x per jaar een voetscreening te laten doen en bij standsverandering zo nodig een keer extra.