Heeft u Diabetes Mellitus?

Voor alle diabetespatiënten geldt dat ze vanuit de basisverzekering recht hebben op een jaarlijkse voetscreening door de huisarts, praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH), diabetesverpleegkundige of een aangewezen podotherapeut. Het zorgprofiel bepaalt uiteindelijk of voetzorg vanuit de basisverzekering kan worden vergoed.

  • Indien u zorgprofiel 2 of hoger heeft, dan komt u in aanmerking voor vergoeding van de medisch noodzakelijke voetzorg vanuit de basisverzekering. U kunt dan naar onze praktijk worden doorverwezen.
  • Indien uw zorgprofiel lager is dan 2 dan komt u niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering maar mogelijk worden uw behandelingen (gedeeltelijk) vergoed vanuit uw aanvullende zorgverzekering. Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw voetzorg wordt vergoed om teleurstelling achteraf te voorkomen.
  • Gelieve uw zorgverzekeringspas en een overzicht van uw medicatie mee te brengen.

Vergoeding aanvullende zorgverzekering

Als uw voetzorg niet onder de dekking van de basisverzekering valt, dan is er vaak vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering, mits deze is afgesloten. De volgende groepen kunnen hiervoor in aanmerking komen:

  • Patiënten met reumatoïde artritis, een dwarslaesie of andere medisch noodzakelijke klachten zoals ernstige bloedvatproblemen in de benen.
  • Patiënten met diabetes type II en een Sims 0 of 1 classificatie. Let op: het is mogelijk dat een zorgverzekeraar alleen voetzorg vergoedt van patiënten die vallen onder zorgprofiel 1 en daarmee geen vergoeding biedt voor patiënten met  Sims 0.
  • Patiënten die een herseninfarct hebben meegemaakt.

Informeer hiervoor bij alle situaties vooraf bij uw zorgverzekeraar. De voorwaarden voor vergoeding en de hoogte ervan kunnen per polis en aanvullende verzekering namelijk verschillend zijn. Kijk eventueel hiervoor in de Zorgwijzer.